Novidades

CURSOS CONVOCADOS:

- MONITORES/AS DE TL EN TOMIÑO: MARZO.

PREVISIÓN DE CURSOS:
- DIRECTORES/AS DE TL: ABRIL, VIGO.
- MONITORES/AS DE TL: XULLO, EN RÉXIME DE CAMPAMENTO.